Colofon & disclaimer

 

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die RBT KAN besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. RBT KAN kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. RBT KAN  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. RBT KAN is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site is verkregen. RBT KAN garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van de website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de site verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
RBT KAN behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van RBT KAN mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van RBT KAN  (ook niet via een eigen netwerk). De rechten van (het merendeel van) de getoonde fotografie berusten bij RBT KAN te Elst.

Privacybeleid
RBT KAN vindt het absoluut belangrijk om de aan de bezoeker van de website verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien de gebruiker  op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. RBT KAN zal de aan hem verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. RBT KAN houdt voor statistische doeleinden bezoekersstatistieken van zijn websites bij. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan de aan RBT KAN verstrekte persoonsgegevens.

Cookiestatement
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel RBT KAN als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u, op basis van uw surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen buiten deze website om. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Sinds 5 juni 2012 is in Nederland het zogenaamde cookieverbod ingegaan. Volgens artikel 11.7a van de Telecomwet zijn alle Nederlandse websites sinds 5 juni 2012 verplicht om bezoekers informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om dergelijke cookies te mogen gebruiken. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Colofon
Webdesign / Webdevelopment: Inperon
Concept: Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN)

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze website, neemt u dan contact op via het contactformulier.

Wilt u een accommodatie en/of arrangement aanleveren voor plaatsing op deze website, neem dan contact op met rbtkan.nl, afdeling Sales: 0481-366250.

 

Vierdaagse start over